Ražošana un loģistika

Ražošana un loģistika

 

Ražošanas un loģistikas nozarēs ir svarīgi nodrošināt gaisa kondicionēšanu ne tikai ražošanas procesiem un produktiem. Lielākajā daļā ražotņu – neatkarīgi no tā, cik tā ir liela vai moderna – ir liels skaits strādnieku, kuriem ir jānodrošina patīkams un normatīvajām prasībām atbilstošs mikroklimats. Taču gandrīz visām ražotnēm ir viena kopīga iezīme – tās parasti ir ļoti lielas būves, un tāpēc ventilācijas nodrošināšanai nepieciešami lieli gaisa apjomi. Šiem lielajiem gaisa daudzumiem ir jānodrošina atbilstoša gaisa temperatūra, kā arī tie ir jāattīra un jānodrošina tā cirkulācija telpā. Sildīšana galvenokārt ir nepieciešama nakts laikā un no rīta; pa dienu – it īpaši vasarā – telpām ir nepieciešama dzesēšana. Gaisa kondicionēšanai ir nepieciešami lieli gaisa apjomi un, galvenais, jāspēj efektīvi nodrošināt sildīšanu vai dzesēšanu. Vienlaicīgi nodrošinot darba vietās noteiktās normatīvās prasības. Daudzās ražošanas kompānijās ražošanas procesā gaisā nonāk dažādas gaisu piesārņojošas vielas, kuras var nelabvēlīgi ietekmēt cilvēku veselību un produktu kvalitāti. Tāpēc svarīgi ir īstenot efektīvu gaisa sadali pieņemamas gaisa kvalitātes nodrošināšanai. Gaisa kvalitāti telpā galvenokārt nosaka gaisa kondicionēšanas iekārtas iespējas un gaisa sadale telpā. Lai nodrošinātu perfekti piemērotu mikroklimatu ražošanai un strādniekiem, parasti ir nepieciešams liels enerģijas patēriņš. Taču gaisa kondicionēšana vienmēr atmaksājas. It īpaši karstajos vasaras mēnešos uzlabojas ne tikai strādnieku darbaspējas un motivācija, bet arī produktu kvalitāte un iekārtu ilgmūžība. Pareiza un racionāla gaisa sadale pozitīvi ietekmē ne tikai pašas ražošanas telpas mikroklimatu, bet arī blakusesošās telpas, piemēram, personāla telpas mikroklimatu u.t.t.

Menerga risinājumi

 

Visas Menerga iekārtas ar lielu gaisa ražību, piemēram, Adsolair un Resolair sērijas iekārtas, ir piemērotas ražošanas telpu ventilācijai un gaisa kondicionēšanai. Adsolair iekārtas spēj aizvadīt lielo liekā siltuma daudzumu no ražotnēm, dzesējot pieplūdes gaisu ar ļoti zemu enerģijas patēriņu. To nodrošina iekārtā iebūvētā netiešā adiabātiskā dzesēšana, ar kuru iespējams gaisu nodzesēt par vairāk kā 14 K, izmantojot tikai ūdeni. Resolair iekārtās tiek īstenota reģeneratīva enerģijas atgūšana. Iekārtas spēj atgūt gan siltumu, gan aukstuma potenciālu un mitrumu no ražošanas telpu nosūces gaisa. Pīķa slodzēm iekārtas var tikt aprīkotas ar kaloriferu vai dzesēšanas sekciju.

Gan Adsolair, gan Resolair sērijas iekārtas spēj īstenot augsti efektīvu siltuma atgūšanu. Papildus enerģijas patēriņš, kas nepieciešams pieplūdes gaisa uzsildīšanai ziemas laikā, tiek samazināts līdz minimumam. Iekārtas, recirkulējot gaisu telpā pēc nepieciešamības, vēl vairāk samazina ekspluatācijas izmaksas mikroklimata nodrošināšanai. Piemēram, ja ražotnē netiek veikts ražošanas process nakts laikā, telpas temperatūra var tikt uzturēta recirkulācijas režīmā, tādejādi samazinot gaisa apstrādei patērēto enerģiju. Agrajās rīta stundās pirms pirmās strādnieku maiņas nepieciešamais āra gaisa daudzums tiek padots telpā, lai nodrošinātu pieņemamu gaisa kvalitāti. Iekārtas automātiski pielāgo nepieciešamo gaisa daudzumu telpā atkarībā no telpu apdzīvotības un noslodzes. Šo sēriju iekārtas ir pieejamas arī āra (jumta) izpildījumā, kas padara to novietošanu īpaši racionālu un vienkāršu.