Skolas un universitātes

Skolas un universitātes

Labs telpu mikroklimats veicina spēju mācīties un koncentrēties. Bet vai ir pietiekami telpu vēdināt, atverot logus tikai starpbrīžos? Jau neilgu laika pēc stundas sākuma CO2 koncentrācijas līmenis telpā var sasniegt kritiski augstu līmeni. Jo augstāks CO2 līmenis telpā, jo biežāk bērni cieš no noguruma, galvassāpēm un nespējas koncentrēties. Skābeklis veido pamatu mūsu macību panākumiem! Telpu vēdināšanai ar logu atvēršanas palīdzību ir daudz trūkumu. Papildus iespējamajiem trokšņiem no apkārtnes, atverot logus āra gaiss ienes telpās arī smalkas putekļu daļiņas un cita veida piesārņojumu.

Tieši skolās svaigā gaisa padeve telpās ar ventilāciju un gaisa kondicionēšanu atbilstoši nepieciešamajām prasībām ir daudz efektīvāka, kā arī iespējama ar CO2 līmeņa kontroli telpās. Šāda gaisa kondicionēšanas sistēmas ievērojami samazina enerģijas patēriņu, jo telpas tiek izmantotas ierobežotu laiku.

Prasības universitātēs

Universitāte un visas tās daļas ir pilsēta pilsētā. Attiecīgi, gaisa kondicionēšana ir izaicinājums.  Daudzas ēkas ar plašu prasību spektru ir jāapvieno kopā vienā efektīvā konceptā. Auditorijas veido lielu daļu no kopējās universitātes platības un telpu mikroklimatam ir jābūt komfortablam, lai tas veicinātu mācīšanos. Tas pats komfortablais mikroklimats ir jānodrošina birojos un arī tas vēl nav viss. Gandrīz katrai universitātei ir savs datu centrs. Dažām universitātēm var būt labratorijas ar tīrajām telpām un pat ar peldbaseiniem. Universitātēm ir ēdināšanas zonas ar kafejnīcām un virtuvēm. Ja viss iepriekš minētais tiek plānots kā vienots vesalums, tad universitāte var ievērojami samazināt kopējās uzturēšanas izmaksas. Piemēram, izmetamais siltums no datu centru dzesēšanas var tikt izmantotas auditoriju apsildei u.t.t.

Menerga risinājumi

Menerga piedāvā atbilstošas sistēmas un tehnoloģijas priekš visu veisu telpu prasībām universitātēs un skolās. Piemēram, mēs varam ne tikai nodrošināt mikroklimatu auditorijās un birojos, bet arī tīrajās telpās, labratorijās vai universitātes peldbaseinā.