Viesnīcas un restorāni

Viesnīcas un restorāni

Ēdināšanas nozarē slēpjas īsta enerģijas dārgumu lāde. Tā ir noslēpta gandrīz katrā virtuvē – it īpaši komerciālajās virtuvēs liekā siltuma formā no tehnoloģiskajiem procesiem. Pagātnē tikai daļa no enerģijas taupīšanas potenciāla tika izmantota, jo parasti virtuvēs nosūces gaiss ir ļoti piesārņots. Tauku pilieni ar gaisa starpniecību bieži tiek līdz sistēmai, neskatoties uz to ka tiek realizēta pastiprināta gaisa filtrēšana. Tas noved pie augstām prasībām sistēmas apkopei, biežām filtru maiņām un tīrīšanas. Tāpat ir jāņem vērā rekuperatoru tīrīšana, kas bieži vien daudzām centralizētām gaisa apstrādes iekārtām vienkārši nav iespējama. Kā rezultātā tauku nosēdumi var izraisīt gaisa apstrādes  iekārtas darbības traucējumus un pat rekuperatora bojājumus aizprostošanās dēļ. Nedrīkst aizmirst arī par ugunsdrošību! Šo iemeslu dēļ gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atgūšanu netiek izmantotas daudzās virtuvēs, tādējādi katru dienu vērtīga enerģija tiek izmesta „laukā pa logu“. Tas ir skumji, jo siltums no virtuvēm ir pietiekams, lai apgādātu lielāko daļu pārējās ēkas ar siltuma enerģiju.

Menerga ir izstrādājusi inovatīvu un pilnīgu automātisku tīrīšanas sistēmu gaisa apstrādes iekārtām ēdināšanas nozarei. Ar šādu sistēmu apgādātu augstas efektivitātes gaisa apstrādes iekārtu Adsolair bez grūtībām var izmantot siltuma atgūšanu visu veidu virtuvēs. Ar visaptverošu gaisa sadales un gaisa kondicionēšanas sistēmu plānošanu ir iespējams atgūt gandrīz visu izmetamo siltumu no virtuvēm, tai pašā laikā  nodrošinot standartiem atbilstošu gaisa kvalitāti.  Viens no mērķiem ir novērst aromātu izplatīšanos virtuvē  un uz blakus esošajās telpām, ko novērš ar piesārņotā gaisu tiešu novadīšanu un papildus ieguvums ir labi darba apstākļi darbieniekiem attiecībā uz temperatūru, mitrumu un gaisa plūsmas ātrumiem.

Viesnīca ir maza un neatkarīga vide ar nepārtraukti mainīgu cilvēku loku un ar plašām prasībām dažādu veidu telpās. Prasības attiecībā uz labu un efektīvu gaisa kondicionēšanas sistēmu ir pārsteidzoši daudzveidīgas. 

Pagrabā ēdiens ir jāuztur tieši vajadzīgajā temperatūrā, kamēr konferenču telpās ir jabūt iespējai pārslēgties no miera režīmu uz darba režīmu īsa laika periodā un viesnīcas numuros viesi paši grib izvēlētie sev vēlamo temperatūras režīmu. Papildus tam, gardu ēdienu smaržām ir pēc iespējas jāpaliek virtuvē nevis jānokļūst pie viesiem vestibilā. Gaisa kondicionēšana viesnīcās ir būtiski atkarīga no viesnīcas noslodzes, un savukārt viesnīcas noslodze ir atkarīga no kvalitatīvas gaisa kondicionēšanas. Katrai telpai ir savas īpašas prasības. Ja viesnīcā ir peldbaseins, tad viesu labsajūta un ēkas konstrukciju aizsadzība ir atkarīga ne tikai no gaisa dzesēšanas un ventilācijas, bet arī no sausināšanas. Parasti tehnoloģijām nav paredzēta daudz vietas un ēkas ārējās fasādes arhitektūru nevajadzētu sabojāt ar ventilācijas tehnoloģijām. Un ļoti svarīgi, ka iekārtas, kas nodrošina labu mikroklimatu to dara pēc iespējas klusāk, lai nakts mieru netraucētu iekārtu radītie trokšņi.

Gaisa kondicionēšanas viesnīcās nodrošina viesnīcas apsaimniekotājiem konkurences priekšrocības, no vienas puses, radot komfortablu mikroklimatu, bet no otras puses gaisa kondicionēšana veido lielu daļu no uzturēšanas izmaksām. Šī ir vieta, kur ir nepieciešamas energoefektīvas un jaunākas paaudzes tehnoloģijas, kas aptver visus aspektus. Piemēram, vai ir iespējams izmetamo siltumu no virtuvēm izmantot karstā ūdens sildīšanai? Vai ēkā vienlaicīgi ir nepieciešama apkure un dzesēšana? Vai saules enerģija var tikt izmantota dzesēšanai? Daudzas prasības – viens risinājums: Menerga.

Menerga risinājumi

Kamēr viesnīcas viesi un darbinieki bauda perfektu mikroklimatu katrā telpā, tehniskajās telpās, prom no redzesloka, darbojas gaisa apstrādes sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību augstākā līmeņa prasībām. Pats par sevi saprotams, ka trokšņu līmenis tiek saglabāts pēc iespējas zemāks, pateicoties efektīvām tehnoloģijām un trokšņu slāpētājiem.

Menerga sistēmas ir izstrādātas, lai būtu kompaktas un gatavas lietošanai un ir piemērotas tehniskajām telpām, kur citas tehnoloģijas nevar novietot. Vai tas ir ThermoCond sērijas iekārtas efektīvai gaisa sausināšanai un kondicionēšanai peldbaseinos, vai Resolair sērija, kas rada mikroklimatu ar augstāko siltuma atgūšanas spēju, visas sistēmas vieno kopīga pieeja – minimāls enerģijas patēriņš. Lai to sasniegtu Resolair sistēma izmanto reģeneratīvu siltuma atgūšanu, ar kuru vienlaicīgi ir iespējams atgūt arī mitrumu. Šī tehnoloģija sasniedz augstāko zināmo siltuma atgūšanas efektivitāti šobrīd!

Projektēšanas procesā sistēmas atrašanās vieta nav plānošanas sākumpunkts, bet gan komplekss skatījums: Kur kāda veida enerģija ir nepieciešama un kā to darīt pieejamu pēc iespējas efektīvākā veidā. Katra sistēma ir piemērota specifiskam mērķim. Piemēram, ja viesnīcas peldbaseinā ir sālsūdens baseins, tad gaisa kondicionēšanas tehnoloģijām ir jāspēja tikt galā ar agresīvāku vidi. Šādiem nolūkiem Menerga ir izstrādājusi īpašu ThermoCond sērijas iekārtas sālsūdens baseiniem. Kopā ar projektētājiem, mēs meklējam labākos iespējamos risinājumus Jūsu viesnīcai. Patstāvīgi labs mikroklimats atstās pozitīvu ietekmi uz Jūsu klientu lojalitāti, jo klienti atgriezīsies tikai tad, ja būs teicams mikroklimats.