Sabiedriskie peldbaseini

Esiet sveicināti Menerga specialitātē un zināšanu pasaulē. Jau no pašiem uzņēmuma pirmsākumiem mēs attīstām un piedāvājam risinājums, kur ir svarīga uzticamība, ekspluatācijas izmaksas un tehnisko risinājumu izcilība. Mums, kā aizrautīgiem inženieriem, tieši peldbaseini rada īpaši aizraujošu izaicinājumu: samazināt tehnoloģijas līdz minimumam un novietot tās fonā, vienlaikus nodrošinot uzticamību, komfortu un pareizos klimatiskos apstākļus atpūtai. Un, protams, to darīt ar videi draudzīgām tehnoloģijām un ar pēc iespējas zemākām ekspluatācijas izmaksām.

Izmaksu efektivitāte atpūtas peldbaseinos ir atkarīga no apmeklētāju skaita un ikdienas izmantošanas intesitātes/līmeņa. Ja apmeklātājs nejūtas komfortabi, tad pastāv liela varbūtība, ka viņš vai viņa neatgriezīsies šajā atpūtas vietā vispār vai uzkavēsies tikai īsu laika brīdi. Tādēļ jēdziens „patīkams mikroklimats“ iegūst ekonomisku nozīmi. Un tieši atpūtas peldbaseinos ir īpaša nozīme iespējai nodrošināt un kontrolēt prasībām atbilstošu mikroklimatu tādās pieguļošās zonās kā, piemēram, ģērbtuvēs, atpūtas vietās, restorānos un koplietošanas hallēs.

Mikroklimata izmaksu efektivitātes aspekts ir viens no būtiskākajiem tieši atpūtas peldabaseinos, jo tajos enerģijas izmaksas mikroklimata nodrošināšanai ir augstas salīdzinājumā ar pārējām peldbaseina uzturēšanas izmaksām. Visas diennakts garumā nepārtraukti ir jānodrošina gaisa sausināšana. Sausināšanas nepieciešamība svārstās no miera fāzes, kad peldbaseins nedarbojas, līdz aktīvai fāzei peldbaseina darba laikā, kur papildus iztvaikošanu rada visdažādākās ūdens atrakcijas, piemēram, slidkalniņi, pretstraumes, burbuļvannas u.t.t.

Inteliģentās gaisa apstrādes iekārtas ar ļoti lielu sausināšanas jaudu un augstu siltuma atgūšanas līmeni būtiski palīdz kompensēt nepārtraukti pieaugošās enerģijas izmaksas. Modernas tehnoloģijas var palīdzēt, piemēram, samazināt gaisa daudzumu atbilstoši prasībām, kur sistēmas jauda tiek pielāgota peldbaseinā esošajam cilvēku skaitam. Lielākas sākotnējās investīcijas tehnoloģijās atmaksājas caur mazākiem uzturēšanas izdevumiem salīdzinoši īsā laika periodā.

Menerga risinājumi

Moderns atpūtas peldbaseins var būt izpriecu oāze, kuras uzturēšana tajā pašā laikā var tikt veikta augsti energoefektīvā veidā. Kā piemērs tam ir divi pasīvie publiskie peldbaseini Lippe-Bad Lünen pilētā un Bambados Bambergas pilsētā - pirmie sertificētie pasīvie publiskie peldbaseini Vācijā, kur mikroklimatu un gaisa apstrādi nodrošina Menerga iekārtas.

Abi pasīvie peldbaseini ir aprīkoti ar iepriekšējās paaudzes ThermoCond sērijas 38. tipa iekārtām.  Abu projektu realizācijas gaitā šī tipa iekārtas tika tehnoloģiski noslīpētas un tagad tās ir pieejamas kā energoefektīvi risinājumi gan jaunbūvēm, gan rekonstrukcijām. ThermoCond 38 ir aprīkots ar pretplūsmas plākšņu rekuperatoru, kas spēj sasniegt augstāko siltuma atgūšanas efektivitāti virs 95%. Papildus iekārtu ir iespējams aprīkot ar baseina svaigā ūdens piesildīšanas kontūru, kas vēl vairāk palielina kopējo sistēmas darbības efektivitāti, izmantojot enerģiju, ko satur nosūces gaiss un kuru nav iespējams izmantot svaigā gaisa piesildīšanai.

Citas sistēmas, kas ir piemērotas izklaides un sporta peldbaseiniem, ir sērijas ThermoCond 39. tipa iekārtas. Pateicoties jau iebūvētajam siltumsūknim, šīs iekārtas spēj sasniegt lielāku sausināšanas jaudu ar identiskiem gaisa apjomiem.

Pārējo saistīto telpu komforta gaisa kondicionēšana tiek nodrošināta ar Dosolair, Adconair, Adsolair vai Resolair sērijas iekārtām. Savukārt AquaCond iekārtas ir neaizvietojamas enerģijas atgūšanai no dušu siltajiem notekūdeņiem.