Biroji un bankas

Biroji un bankas

Kad tiek apspriests jautājums par mikroklimatu birojos un bankās, parasti tiek domāts par temperatūru, jo tas ir biežākais darbinieku sūdzību iemesls. Bet pēc būtības telpu mikroklimats ir dauz sarežģītāks jēdziens, kas starp citām lietām ietver arī gaisa mitruma jautājumus, gaisa cirkulācijas (kustības) jautājumus, siltuma starojumu un, protams, arī gaisa kvalitātes jautājumus.

Biroja īpatnība ir apstāklī, ka, pateicoties lielajam cilvēku, tehnikas (datoru, kopētāju, printeru utt.) un apgaismojuma ķermeņu daudzumam, birojā nereti tiek saražots milzīgs daudzums liekā siltuma. Šī apstākļa dēļ gaisa kondicionēšanas kontekstā birojos jāpievērš uzmanību ne tik daudz apkurei, kā dzesēšanas un sausināšanas jautājumiem siltajos gada mēnešos, un efektīvai un nepārtrauktai gaisa apmaiņai. Augstas klases birojos gaisa temperatūra un mitrums ir jāuztur konstants, bet tai pat laikā ir jābūt iespējai individuāli kontrolēt telpas temperatūru. Caurvējš nav pieļaujams.

Mikroklimatu birojos regulē dažādas normas, kas paredz tādas prasības kā, piemēram, „elpot gaisu, kas nenodara kaitējumu veselībai“. Bet labs biroja mikroklimats var būt kas vairāk - tas uzlabo darba spējas un palielina darbinieku motivāciju. Tādēļ mērķis ir veidot mikroklimatu, kurā ir komfortabla temperatūra, un tas, protams, ir atkarīgs ne tikai no cilvēka komforta līmeņa vai no izvēlētajiem gaisa kondicionēšanas risinājumiem, bet arī no pašas telpas. Modernās biroja ēkās stikloto fasāžu īpatsvara koeficents pret kopējo fasādes laukumu ir salīdzinoši liels, kas automātiski nozīmē ātras temperatūras izmaiņas telpās. Siltumietilpība sienām ir ļoti zema sakarā ar bieži izmantotajām sausās būvniecības metodēm, kas papildus veicina svārstības siltuma starojumam un gaisa temperatūrām laikā un telpā. Inteliģenta gaisa kondicionēšanas koncepcija kompensē šīs svārstības, tai pašā laikā nodrošinot iespēju izmantot atsevišķus iestatījumus dažādiem birojiem.

Menerga risinājumi

Atbisltoši stingrām prasībām Adsolair sērijas iekārtas ar netiešo adiabātisko dzesēšanu un pakārtotu kompresijas aukstuma iekārtu ir piemērotas gaisa kondicionēšai birojos. Lielākā daļa āra gaisa tiek dzesēta tieši ar netiešās adiabātiskās dzesēšanas palīdzību un tikai tad, kad ir nepieciešamas papildus dzēsēšanas jaudas, āra gaiss otrajā dzesēšanas pakāpē tiek atdzesēts un nosausināts ar integrēto kompresijas aukstuma iekārtu ar mērķi nodrošināt maksimālu komforta līmeni arī karstākajās vasaras dienās.

Nepieciešamības gadījumā svaigā pieplūdes gaisa temperatūra pēc sausināšanas var tikt paaugstināta ar integrētā gaisa kondensatora starpniecību. Šādam risinājumam ir divas priekšrocības - no vienas puses svaigā pieplūdes gaisa temperatūra pēc sausināšanas var tikt paaugstināta bez papildus izdevumiem, no otras puses palielinās kompresijas aukstuma iekārtas efektivitāte (COP). COP šai sistēmai ir ~10. Pie zemām āra gaisa temperatūrām ziemas laikā iekārtas siltuma atgūšanas efektivitātes koeficents ir > 78%.

Ja Jūsu esošajās telpās apkures pieprasījums ir lielāks par dzesēšanas pieprasījumu, tad noteikti var pielietot Resolair un Adconair sērijas iekārtas, kas nodrošina ļoti augstus siltuma atgūšanas koeficenta rādītājus. Individuālas prasības katrai ēkai var ātri noskaidrot, aprunājoties ar Menerga pārdošanas komandu – mēs noteikti atradīsim tieši Jums piemērotu risinājumu!