Privātie peldbaseini

Privātos peldbaseinus parasti raksturo īss lietošanas periods un garš dīkstāves periods. Lietošanas periodā baseinu parasti lieto tikai daži cilvēki. Citiem vārdiem sakot, baseina gaisa kondicionēšana koncentrējas uz sausināšanu un vēlamās temperatūras uzturēšanu telpā. Pie šādas baseina lietošanas intensitātes bieži vien nav nepieciešama nepārtraukta svaigā āra gaisa papildināšana telpā, kas nozīmē, ka ekspluatācijas izmaksas ir salīdzinoši zemas, jo īpaši ziemas mēnešos.

Centralizētai gaisa kondicionēšanas iekārtai ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar telpā stāvošu agregātu risinājumiem. Piemēram, uz grīdas stāvoša iekārta sausina peldbaseina gaisu, izmantojot kompresijas aukstuma iekārtu, kas atdzesē gaisu zem rasas punkta, tā kondensējot ūdeni no gaisa. Nosausināto gaisu tālāk ir jāuzsilda kaloriferā, lai nodrošinātu pastāvīgu temperatūru peldbaseina telpā, kas prasa lielus enerģijas patēriņu. Centralizēta gaisa kondicionēšanas iekārta ar augstas efektivitātes siltuma atgūšanu ievērojami samazina apkures izmaksas.

Centralizētā gaisa apstrādes iekārta ļauj nodrošināt svaigā āra gaisa piejaukšanau vasaras mēnešos vai pat nodrošināt ventilāciju apejot iekārtas rekuperatoru. Rezultātā peldbaseina mikroklimats ir uzlabojies un papildus var samazināt ekspluatācijas izmaksas.

Parasti centralizēta gaisa apstrādes iekārta tiek uzstādīta speciāli paredzētā tehniskā telpā un tādēļ neietekmē peldēšanas priekus ne vizuāli, ne akustiski. Inteliģenta gaisa sadale nodrošina kondenstāta neveidošanas uz norobežojošām stikla konstrukcijām.

Katrs privātais peldbaseins ir jāprojektē atseviški, ņemot vērā konkrētā pasūtītāja vēlmes. Ja dzīvojamās mājas apkurē tiek izmantots situmsūknis (zemas enerģijas), tad siltumsūkņa enerģija var tikt izmantota peldbaseina gaisa kondicionēšanai. Līdzīgi arī liekais siltums var tikt izmantots baseina ūdens piesildīšanai.

Menerga risinājumi

Multifunkcionālās kompaktās ThermoCond sērijas iekārtas 19, 23 un 29 ir speciāli izstrādātas izmantošanai privātajos peldbaseinos. Iekārtas ir aprīkotas ar nekorodējošu un antistatisku polipropilēna rekuperatoru. Atšķirībā no ThermoCond iekārtām, kas ir paredzētas izmantošanai publiskajos baseinos, 19., 23., un 29. tipa iekārtas strādā lielāko dienas daļu recirkulācijas režīmā ar nemainīgi augstu energoefektivitāti. Siltuma atgūšanas efektivitāte ir līdz pat 80%. Visas iekārtas ir pilnībā nokomplektētas sistēmas, kas ir aprīkotas ar modernāko atomātiku, kas piemēro iekārtas darbību atbilstoši apstākļiem. ThermoCond 29 sērijas iekārtas ir aprīkotas arī ar siltumsūkni. Tiem, kas dod priekšroku vēl lielākam komfortam, piemēram, āra gaisa sausināšanai arī vasaras periodā- mazākās no ThermoCond „lielajām“ publisko peldbaseinu iekārtām arī ir izmantojamas privātajos peldbaseinos.

Menerga iekārtas izmanto visus pieejamos resursus. Gaisa sausināšanas rezutlātā saražotais liekais siltums, piemēram, var tikt izmantots baseina ūdens piesildīšnai ar baseina ūdens kondesatoru.

Atkarībā no iekārtas aprīkojuma ir iespējama arī esoša mājas apkures siltumsūkņa integrācija iekārtā, un tas ir saistīts ar gaisa apstrādes iekārtas kaloriferi. Vairumā gadījumu dzīvojamās mājas siltumsūkņa turpgaitas temperatūra ir ~35°C, kas nav pietiekama baseina gaisa apkures nolūkiem, tādēļ gaisa apstrādes iekārtas kaloriferis (integrētā mājas apkures siltumsūkņa daļa) ir novietots pirms gaisa kondesatora, kas savukārt ir  iekārtā iebūvētā siltumsūkņa sastāvdaļa. Šādā kombinācijā abas sistēmas ar augstu efektivitāti piesilda pieplūdes gaisu līdz nepieciešamajai temperatūrai. Dzīvojamās mājas siltumsūknis var tikt darbināts ar optimālu COP, nemainot turpgaitas temperatūru.