Veselības aprūpe

Veselības aprūpe

Līdzīgi kā citās sfērās, arī veselības aprūpes sektorā šobrīd notiek lielas pārmaiņas. Valsts subsīdiju, kā arī klientu un pacientu atzinības iegūšana arvien vairāk ir iespējama tikai ar inovatīviem projektiem. Veselības aprūpē izmantotās tehnoloģijas arvien vairāk kļūst par konkurētspējas faktoru un tas nav nekāds brīnums, jo, piemēram, slimnīcās pacienti uz tām paļaujas 24 stundas diennaktī.  

Veselības aprūpes sektorā izvirzītās gaisa kondicionēšanas prasības ir tikpat daudzveidīgas, cik dažādas ir tajā esošās telpas pēc to izmantošanas veida. Lielākais uzsvars tiek likts uz higiēnas prasībām, tādejādi izvairoties no mikrobu, baktēriju un vīrusu klātbūtnes, samazinot dažādu infekciju risku. Tādās īpašās telpās, kā operāciju zāles, jāizpilda ne tikai arodveselības standartu prasības, bet arī jānodrošina patstāvīga ventilācijas kontrole gaisa kvalitātes nodrošināšanai. Ar aktīvām un pasīvām gaisa spiediena zonām tiek aizsargātas īpašo prasību telpu grupas. Pārspiediens telpās, kurās ir nepieciešami sterili apstākļi, ir tikpat svarīgs kā gaisa retinājums telpās ar piesārņotu gaisu. Inteliģenta ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma spēj nodrošināt šīs prasības ar augstu uzticamību.

Un papildus visām nepieciešamajām tehniskajām funkcijām, jebkuram veselības aprūpes uzņēmumam ir svarīga darbības rentabilitāte. Ekspluatācijas izmaksas ir jāsaglabā maksimāli zemas, nezaudējot izmantoto tehnoloģiju funkcionalitāti un iespējas. Līdz ar to, runājot par veselības aprūpes sektoru, rodas jautājums – vai inteliģenta, enerģiju taupoša ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma spēj uzlabot uzņēmuma imidžu un konkurētspēju? Jā, tā var! Kā piemēru minot iespēju vasaras mēnešos dzesēt telpas nevis ar kompresijas aukstuma iekārtām, kas patērē daudz enerģijas, bet ar saules siltuma enerģiju un netiešo adiabātisko dzesēšanu. Reģeneratīvas enerģijas izmantošana samazina ekspluatācijas izmaksas un konkurences apstākļos dod Jums priekšrocības.

Menerga risinājumi

Veselības aprūpes sektorā tiek izvirzītas ļoti augstas prasības mikrobioloģiski un higiēniski piemērotas vides uzturēšanai. Menerga Adconair iekārtas šīs prasības izpilda ar to, ka šīs sērijas iekārtām rekuperatoru iespējams iztīrīt, to neizņemot no iekārtas. Visām iekārtas komponentēm, piemēram, filtriem ir viegli piekļūt un tie var tikt ātri nomainīti. Veco sistēmu nomaiņa veselības aprūpes centros ir praktisks risinājums, kā samazināt ekspluatācijas izmaksas, jo novecojušās sistēmās netiek paredzēta siltuma atgūšana no nosūces gaisa. Inteliģenti izveidotās ēkas inženiersistēmās tiek ņemtas vērā visas ēkas īpatnības. Piemēram, lieko siltumu no virtuvēm un veļas mazgātavām var lietderīgi izmantot sāls šķīduma koncentrācijas reģenerācijai Menerga Sorpsolair iekārtā.  Plānojot ēkas renovāciju, nevajadzētu koncentrēties tikai uz projekta sākuma investīcijām, bet gan kopējām projekta dzīves cikla izmaksām ar paredzamām, krietni zemākām ekspluatācijas izmaksām. Ir vēl kāda priekšrocība, kas īpaši iezīmējas veco rehabilitācijas centru objektos. Sistēmas, kuras tika lietotas 1970. gados, parasti tika projektētas lielākiem gaisa daudzumiem. Neskatoties uz to, bieži vien šīs sistēmas vairs nespēj nodrošināt nepieciešamos gaisa daudzumus, jo laika gaitā konkrētajai būvei ir radušās jaunas piebūves ar papildus prasībām. Menerga iekārtas parasti ir kompaktākas kā konkurentu iekārtas, līdz ar to tās ir vieglāk iekļaut jau esošajās tehniskajās telpās. Kā jau tas ir  vairākus gadus pārliecinoši pierādījies praksē, Menerga iekārtas bez jebkādām grūtībām ir savietojamas ar jau esošām dzesēto griestu sistēmām.