Datu centri

Datu centri

Aktuālākā tēma datu centru apsaimniekotājiem šobrīd ir energoefektivitāte. Nepārtrauktā jauno tehnoloģiju attīstība un palielinātā mobilo ierīču pieejamība noved pie pasaules mēroga pieprasījuma pieauguma pēc skaitļošanas veiktspējas. Tas ne tikai paaugstinās enerģijas patēriņu jau esošajos datu centros, bet arī radīs nepieciešamību pēc jauniem datu centriem. „Zaļajiem“ datu centriem, kas izmanto enerģiju visefektīvākajā veidā, būs neapšaubāmas priekšrocības konkurences cīņā.

Datu centru energoefektivitāti novērtē ar PUE rādītāju (Enerģijas izmatošanas efektivitāte). Šis parametrs norāda visa datu centra kopējā elektrības patēriņa attiecību pret serveru patērēto enerģiju. Serveru telpu dzesēšanai ir vislielākā ietekme uz PUE vērtību, jo patērētā enerģija atkarībā no apstākļiem ir līdz pat 60% no visas DC patērētās enerģijas. Tipiskā datu centrā ar tradicionālām tehnoloģijām enerģijas patēriņš dzesēšanai un gaisa sadalei ir zem 40%. Datu centru apsaimniekotājs šo vērtību ar enerģijas taupošām tehnoloģijām var samazināt zem 10%. Kopumā PUE vērtību var samazināt no pasaules vidējā 2 līdz ļoti labai PUE vērtībai, kas ir zem 1,2. Šī vērtība ne tikai atspoguļo prasību, lai kļūtu par „zaļo“ datu centru, bet arī to, ka tiek iegūts milzīgs ietaupījums uz ekspluatāciju izmaksu rēķina.

Jau projektēšanas gaitā ir jānodrošina un jāpārliecinās, ka nepārtraukta datorsistēmu darbība tiks nodrošināta vienmēr.

Menerga risinājumi

Ar Adcoolair sērijas recirkulācijas gaisa apstrādes iekārtām Menerga ir pierādījusi sevi augstas efektivitātes dzesēšanas jomā ļoti īsā laikā. Iekārtas ir paredzētas, lai likvidētu augstas siltuma slodzes, izmantojot netiešo brīvo dzesēšanu, netiešo adiabātisko dzesēšanu un kompresijas aukstuma iekārtu, sasniedzot efektivitātes radītāju (EER) 12 vidēji gadā pie nosūces temperatūras 34oC un pieplūdes temperatūras 20oC. Iekārtā izmantotie dabas procesi ievērojami samazina enerģijas patēriņu dzesēšanai, tādējādi ļaujot sasniegt ļoti labus datu centru energoefektivitātes rādītājus. Iekārtas darbībā recirkulējamā gaisa plūsma ir pilnīgi atdalīta no dzesējošās gaisa plūsmas. Tādā veidā mitrais/sausais āra gaiss un piesārņojums neiekļūst datu centrā pat pie brīvās dzesēšanas. Papildus dzesēšanas veiktspēja rekuperatorā tiek palielināta ar netiešās adiabātiskās dzesēšanas palīdzību. Šādā veidā ārējā gaisa plūsma, ko izmanto siltuma slodzes aizvadīšanai, var tikt samazināta par divām trešdaļām no recirkulācijas gaisa apjoma. Tas noved pie mazākiem gaisa kanāliem ārējai gaisa plūsmai un zemāku spiediena kritumu iekārtā.

Adcoolair risinājums ir paredzēts montāžai tehniskajās telpās bez vajadzības pēc jebkādiem ārējiem blokiem. Pateicoties iekārtas kompaktajam izpildījumam, tā ir piemērota datu centru rekonstrukcijai vai modernizēšanai. Sakarā ar elastīgo risinājumu un savstarpēji neatkarīgām dzesēšanas sistēmām iekārtai ir augsta darbības drošība.