Sporta būves

Sporta būves

Nav brīnums, ka mūsdienās pieaug sportistu skaits, kas trenējas sporta klubos un speciāli tam paredzētās būvēs, jo nodarbošānās ar sportu nekad nav bijusi tik komfortabla un patīkama, kā šodien. Maz ir to sporta veidu, ar ko nevarētu nodarboties iekštelpās visa gada garumā, kas ļauj sportistiem būt pasargātiem no ārējo laikapstākļu iedarbības. Un viens no būtiskākajiem aspektiem, lai gūtu panākumus un baudu sporta nodarbībās, ir telpās nodrošinātais mikroklimats. Īpaši svarīgi sporta būvju mikroklimatā ir izvairīties no caurvēja.

Tomēr iekštelpu mikroklimats ir jāpiemēro ne tikai atlētiem. Daudzas sporta būves paredz vietas apmeklētājiem un skatītājiem. Kamēr skatītāji ir praktiski nekustīgi, sekojot līdzi sporta norisēm, sportisti tai pat laikā aktīvi kustas. Pētījumos secināts, ka sportisti savu labāko sniegumu demonstrē ~ +18°C temperatūrā, tai pat laikā skatītājiem patīkamākā tempertūra ir ~ +22°C. Tieši tādēļ ir nepieciešams radīt atšķirīgas klimata zonas sportisiem un skatītājiem.

Vispārīgi runājot par sporta būvēm, ir jāapzinās, ka mikroklimata tehnoloģiju komponentēm ir jābūt visnotaļ jaudīgām, jo ir iesaistīti lieli gaisa apjomi. Gaisa sadales sistēma ir tikpat svarīga, kā izvēlētās sistēmas veiktspēja. Tā kā sporta zāles netiek izmantotas visas dienas garumā, mikroklimata nodrošināšana atbilstoši prasībām var būtiski samazināt ekspluatācijas izmaksas. Telpa tiek apgādāta ar nepieciešamo svaigā āra gaisa daudzumu, kas pēc nepieciešamības tiek piesildīts neilgi pirms treniņa vai pasākuma sākuma un, lai saglabātu ventilācijas siltuma zudumus pēc iespējas māzākus, gaisa apstrādes iekārtai ir jānodrošina maksimāli iespējamo siltuma atgūšanu. Tāpat ir jābūt arī iespējai augstas termiskās slodzes gadījumā, piemēram, ja zāle ir pilna ar skatītājiem, ļoti īsā laikā pārslēgties uz dzesēšanas vai aukstuma atgūšanas režīmu, vienlaikus saglabājot nepieciešamo svaigā gaisa pieplūdes daudzumu.

Menerga risinājumi

Sporta būvju mikroklimata nodrošināšanai Menerga piedāvā Dosolair, Adsolair un Resolair sēriju iekārtas. Visas šo sēriju iekārtas ir pieejamas ar lielu gaisa ražību, piemēram, Resolair sērijas iekārtas ir pieejamas ar gaisa ražību virs 34,000 m³/h standarta konplektācijā. Visas iekārtas ir būvētas ar mēŗki maksimāli samazināt to darbībai nepieciešamo enerģijas patēriņu, kas praksē arī ir veiksmīgi realizējies.  

Atkarībā no konkrētās situācijas, dažkārt ir lietderīgi izmantot vairākas iekārtas gaisa kondicionēšanai vienas halles ietvaros. Maljorkas Velodromā visa sporta halle ir sadalīta četrās dažādās mikroklimata zonās, kur mikroklimatu nodrošina četras Adsolair sērijas gaisa apstrādes iekārtas.

Adsolair un Resolair sērijas iekārtas nodrošina maksimāli augstu siltuma atgūšanas koeficentu, tai pat laikā nodrošinot iespēju arī atgūt aukstuma potenciālu. Ar netiešās adiabātiskās dzesēšanas palīdzību Adsolair sērijas iekārtas piedāvā ļoti energoefektīvu dzesēšanu ar iespēju pazemnāt pieplūdes gaisa temperatūru par 14 K, vienkārši izmantojot ūdeni. Adsolair 58 tipa iekārtas ir aprīkotas ar papildus freona dzešēšanas ciklu, kas var nodrošināt sausināšanu telpās, kurās ir liels mitruma pieplūdums no skatītājiem (30g/h uz cilvēku).

Kad kopējā mikroklimata nodrošināšanas koncepcija ir gatava, svarīgi ir neaizmirst apmeklētāju telpas un sportistu ģērbtuves. Tā kā dzešēšanas pieprasījums šajās telpās nav tik liels, tad mazākās Dosolair vai Trisolair sērijas iekārtas ir ideāli piemērotas.

Arī ģērbtuvju dušas piedāvā iespējas būtiskiem ietaupījumiem: vērtīgais dušu notekūdeņu siltums var tikt atgūts ar AuqaCond sērijas iekārtām, kas, izmantojot notekūdeņu siltumu, veic svaigā ūdens sildīšanu.